projektujemy sukces
w budownictwie

PROJEKTOWANIE

Projekty budowlane, techniczne, wykonawcze oraz kompleksowa obsługa inwestycji.

EKSPERTYZY BUDOWLANE

Ekspertyzy i opinie budowlane sporządzane są przez rzeczoznawców budowlanych, inżynierów i projektantów

LABORATORIUM BUDOWLANE

Realizujemy badania na potrzeby ekspertyz i analiz: badania niszczące, badania nieniszczące, badania drgań.

PROJEKTOWANIE

Projekty budowlane, techniczne, wykonawcze oraz kompleksowa obsługa inwestycji.

EKSPERTYZY BUDOWLANE

Ekspertyzy i opinie budowlane sporządzane są przez rzeczoznawców budowlanych, inżynierów i projektantów

LABORATORIUM BUDOWLANE

Realizujemy badania na potrzeby ekspertyz i analiz: badania niszczące, badania nieniszczące, badania drgań.

KOMPETENCJE EKSPERTIS

PROJEKTOWANIE

Projekty budowlane, techniczne, wykonawcze

Zespół projektantów świadczy usługi w zakresie opracowania pełnobranżowych projektów budowlanych, technicznych i wykonawczych, z wykorzystaniem technologii BIM. Zapewniamy również kompleksową obsługę inwestycji:

 • analiza chłonności i uwarunkowań formalnoprawnych
  nieruchomości, programy funkcjonalnoużytkowe,
 • projekty koncepcyjne, budowlane, przetargowe oraz
  wykonawcze budynków mieszkalnych i użyteczności
  publicznej,
 • projekty budynków przemysłowych oraz
  specjalistycznych,
 • projekty obiektów inżynierii sanitarnej, oczyszczalni
  ścieków, stacji uzdatniania wody, przepompowni,
  składowisk odpadów, spalarni odpadów, biogazowni,
  stacji konfekcjonowania osadów ściekowych,
 • projekty remontów oraz przebudowy obiektów,
  w tym również wpisanych do rejestru zabytków lub
  znajdujących się w strefie ochrony konserwatorskiej.
Ekspertyzy i opinie budowlane sporządzane są przez rzeczoznawców budowlanych, inżynierów i projektantów w zakresie:
 • analizy przyczyn powstawania uszkodzeń
  konstrukcji,
 • oceny stanu technicznego budynków,
 • oceny, weryfikacji i optymalizacji projektów oraz
  rozwiązań technicznych,
 • inwentaryzacji obiektów budowlanych, w tym
  skanowanie 3D,
 • badania i analizy nośności fundamentów oraz
  konstrukcji murowanych, żelbetowych, sprężonych,
  metalowych, drewnianych,
 • przeglądów technicznych obiektów w tym
  okresowych, wymaganych przepisami Prawa
  Budowlanego,
 • propozycji technologii, projektów napraw
  konstrukcji,
 • doradztwa w doborze materiałów i technologii.

EKSPERTYZY BUDOWLANE

analizy, badania, oceny i opinie budowlane 

LABORATORIUM BUDOWLANE

Badania niszczące, nieniszczące, badania drgań

Nasze laboratorium budowlane wykonuje badania na potrzeby klientów, jak i na potrzeby własne przy opracowywaniu ekspertyz i analiz obiektów budowlanych. Wykonujemy badania materiałów budowlanych, obiektów budowlanych i inżynieryjnych w następującym zakresie:

 • określenie wytrzymałości betonu na ściskanie,
 • określenie wytrzymałości betonu na zginanie,
 • określenie wytrzymałości na odrywanie,
 • badanie wilgotności i nasiąkliwości betonu,
 • badanie wodoszczelności i mrozoodporności betonu,
 • określenie wytrzymałości stali na rozciąganie,
 • badanie ścieralności.
 • określenie wytrzymałości betonu na ściskanie
  metodą sklerometryczną (młotek Schmidta),
 • określenie wytrzymałości betonu na ściskanie
  metodą ultradźwiękową,
 • określenie siły wyrywającej metodą pull-out,
 • określenie przyczepności przez odrywanie pull-off,
 • badanie wodoprzepuszczalności betonu,
 • badanie zawilgocenia i zasolenia konstrukcji
  murowych,
 • określanie rozstawu prętów zbrojeniowych
  w elementach żelbetowych bez konieczności
  wykonywania odkrywek,
 • sprawdzanie grubości otuliny zbrojenia i jej
  zgodności z dokumentacją projektową,
 • oszacowanie średnicy wbudowanych
 • badania drgań lokalnych i generalnych obiektów
  inżynieryjnych,
 • badania wpływu infrastruktury na obiekty
  inżynieryjne i budowlane,
 • badania wytrzymałości zmęczeniowej materiałów
  i konstrukcji budowlanych w warunkach
  laboratoryjnych.

ZAUFALI NAM:

O NAS

15+ lat
doświadczenia

Przez ponad 15 lat Ekspertis zdobył szerokie kompetencje. Dzięki temu możemy zaoferować kompleksowe wsparcie całego procesu budowlanego od analizy formalnoprawnej poprzez projekt budowlany wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń, projekt wykonawczy, nadzory, dokumentację powykonawczą aż do kontroli obiektu. Kompetencje te w połączeniu z zapleczem naukowym, najnowszym oprogramowaniem i własnym laboratorium pozwalają nam mierzyć się z powodzeniem z najtrudniejszymi problemami budowlanymi.

zespół ekspertów
budowlanych

Ekspertis to zespół doświadczonych specjalistów i ekspertów, składający się m.in. z projektantów, kierowników robót budowlanych, inspektorów nadzoru, rzeczoznawców budowlanych, osób posiadających uprawnienia budowlane w każdej specjalności oraz laborantów budowlanych. Inżynierowie Ekspertis pełnią również rolę zaufanych doradców i konsultantów w obszarze projektowym, administracyjnym i ekonomicznym.

nowoczesność
i optymalizacja

Efektem współpracy z Ekspertis są trwałe, funkcjonalne, estetyczne i przyjazne dla środowiska obiekty. Mając na względzie złożoność procesu inwestycyjnego oraz indywidualne potrzeby inwestora, szczególną uwagę poświęcamy optymalizacji przyjmowanych rozwiązań projektowych i budżetu.

razem zbudujemy sukces
Twojego projektu!

Ekspertis © 2023 Wszystkie Prawa Zastrzeżone

razem zbudujemy sukces
Twojego projektu!

Ekspertis © 2023 Wszystkie Prawa Zastrzeżone